हेमंत आठल्ये

यु सेंड इट

In आजची वेबसाइट, मी, मोफत, संगणक on जुलै 3, 2009 at 6:08 pm
यु सेंड इट

यु सेंड इट

यु सेंड इट ही वेबसाइट 100 एम बी जागा अगदी मोफत देते. त्याचा वापर आपण जास्त वजनाच्या फाइल्स ट्रान्स्फर करण्यासाठी करू शकतो. कोणतीही फाइल 7 दिवसंपर्यंत राहू शकते. त्यामुळे या जागेचा वापर आपण नैमेत्तिक कारणांसाठी करू शकतो. यासाठी नोंदणी आवश्यक आहे. यु सेंड इट मधे तुम्ही मैल पाठवण्याची देखील सोय आहे.

http://www.yousendit.com/

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: