हेमंत आठल्ये

Posts Tagged ‘पृथ्वी’

ग्रहण म्हणजे काय?

In बातमी, म. टा. खास on जुलै 22, 2009 at 12:27 सकाळी

म. टा. खास– सूर्य या तार्याभोवती फिरणार्या पृथ्वी या ग्रहाभोवती तिचा चंद्र हा उपग्रहही फिरत असतोया सर्वाच्या भ्रमण पातळ्या वेगवेगळ्या आहेत फिरता फिरता सूर्य पृथ्वी यांच्यामध्ये चंद्र येऊन त्याची सावली पृथ्वीवर पडते ती ज्या भागात पडते तेथून तेवढा काळ चंद्रबिंबामुळे सूर्यबिंब झाकल्या सारखे दिसते ते सूर्यबिंब पूर्णपणे दिसेनासे झाले तर खग्रास सूर्यग्रहण आणि सूर्यबिंब अर्धवट झाकले गेले तर ते खंडग्रास सूर्यग्रहण होय अशी स्थिती येणे फक्त अमावास्येलाच शक्य असते सूर्य चंद्र यांच्यामध्ये पृथ्वी आली तर तिची सावली चंद्रावरपडते चंद्राचे तेज कमी होते त्यावेळी चंद्र तांबूस – भुरकट रंगाचा दिसतो पृथ्वीच्या सावलीतपूर्ण चंद्र आला तर खग्रास चंद्रग्रहण घडते चंद्राच्या काही भागांवर पृथ्वीची छाया पडली तर खंडग्रास चंद्रग्रहण असते असा चंद्रग्रहण योग फक्त पौर्णिमेलाच येऊ शकतो .
Read the rest of this entry »

खरच राम होता ? खरच रामायण रामाने केल ?

In मी on जुलै 18, 2009 at 11:37 pm

१४ जुलाई ला टाईम्स ऑफ़ इंडिया मधे एका व्यक्तीने असा लेख लिहिला की ज्याने या विषयावर ऊहापोह करने आवश्यक वाटते. खाली त्याचे मत मी जसे च्या तसे देत आहे. मूल लेख इंग्लिश मधे आहे. मी भाषांतर केलेले नाही. Read the rest of this entry »