हेमंत आठल्ये

Posts Tagged ‘१५००’

ब्लॉग म्हणजे काय ?

In मी, संगणक on जुलै 23, 2009 at 12:03 सकाळी

ब्लॉग म्हणजे वेबपेज निर्मित असलेली रोजनिशी. ज्यात संपादक त्याचे विचार मुक्तहस्तपणे मांडू शकतो. मराठीत ब्लॉगला अनुदिनी असे संबोधले जाते. साधारणत: नविन लिखाण वरती आणि जून त्याखाली अशा स्वरुपाची या ब्लॉगची मांडणी असते. ब्लॉगच्या संपादकाला ब्लॉगर असे म्हटले जाते. ब्लॉगर हा कोणीही असू शकतो. व्यक्तिगत, किंवा संस्था असे कोणीही ब्लॉग बनवू शकते. Read the rest of this entry »